Invalregeling

Invalbeurten altijd melden aan de Technische Commissie en het wedstrijdsecretariaat. Dit voorkomt onnodige boetes en puntenvermindering.

Invallen in een hoger team

Een speler/ster mag invallen in een hoger team dan waar hij/zij zelf in staat ingedeeld. Dit mag echter maar een bepaald aantal keer per seizoen, daarna speelt de invaller/ster zich vast in het hogere team. Graag contact met de Technische Commissie en het wedstrijdsecretariaat.

Invallen in lager team

Het is aan spelers/sters uit het voorlaatste seniorenteam toegestaan om tweemaal per kalendermaand in te vallen in het laatste seniorenteam onder de volgende voorwaarden:

 • Het voorlaatste team mag niet hoger spelen dan de 2e klasse
 • Het voorlaatste team moet in dezelfde of de naast-hogere klasse spelen
 • Per wedstrijd mag slechts twee spelers uit het voorlaatste team meespelen
 • Per maandag met het om totaal vier invalbeurten gaan

Deze invaller bepaling is niet van toepassing op beslissing- en promotie- degradatiewedstrijden.

Horizontale invallersbepaling

Het is aan spelers uit alle teams tot en met de 2e seniorenklasse toegestaan om zonder beperkingen voor alle teams in de eigen seniorenklasse uit te komen.

Spelen met vijf spelers

Het is in alle teams in de 2e klasse en lagere klassen en aan alle A-, B- en C-jeugdteams, tenzij het uitkomt in de regio-jeugdklasse, toegestaan om met vijf spelers/sters een wedstrijd te beginnen en/of te beëindigen. Dit geldt niet indien het team incompleet wordt door het uit het veld sturen van een speler/ster.

Indien een zesde speler op het wedstrijdformulier geregistreerd staat, mag deze bij aankomst direct spelen indien de NeVoBo-identiteitskaart voor aanvang van de wedstrijd aanwezig is. Is dit niet het geval dan mag hij/zij pas bij aanvang van een nieuwe set meespelen. Indien een team als gevolg van het uit het veld sturen door de scheidsrechter van een of meerdere spelers op minder dan zes spelers komt, dan geldt deze bepaling niet. Indien een team als gevolg van blessures op vijf spelers komt, mag wel van deze bepaling gebruik gemaakt worden. Als er zes of meer spelers aanwezig zijn, moet ook met zes spelers gespeeld worden.

Indien een team met vijf spelers speelt, dan bestaat het team uit drie voor en twee achterspelers, er wordt dan gespeeld zonder midachter. Een eventueel later arriverende speler mag alleen op die plaats invallen.

Een thuiswedstrijd opnieuw plannen

 • Het is van groot belang dat de wedstrijd z.s.m. ingehaald wordt. De datum van de nieuwe wedstrijd dient in de periode tussen twee en vier weken na de oorspronkelijke speeldatum te liggen volgens de regels van de NeVoBo.
 • Houd bij de bepaling van een nieuwe datum rekening met de beschikbaarheid van zaalruimte. Inhalen tijdens een training kan alleen maar als de zaal een tijdsperiode van ongeveer 2,5 uur beschikbaar is. Op de maandag in sportcentrum de Zien is dit dus niet het geval. In overleg met de Technische Commissie kan gekeken worden naar een passende oplossing tijdens een training of het extra inhuren van zaalruimte.
 • Aandachtpunten bij het bepalen van een nieuwe datum en tijd:
  • Je meldt dat de wedstrijd niet door kan gaan aan de Technische Commissie;
  • Je geeft een principedatum door waarop je team kan spelen;
  • De Technische Commissie informeert het wedstrijdsecretariaat;
  • Het wedstrijdsecretariaat informeer de scheidsrechter;
  • Het wedstrijdsecretariaat verzorgt de verdere correspondentie met de NeVoBo en de tegenpartij over de wijziging.
 • Als de wedstrijd opnieuw door de NeVoBo is vastgesteld stelt het wedstrijdsecretariaat de Technische Commissie en de aanvoerder op de hoogte.
 • Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor een scheidstrechter op de wedstrijd.

Een uitwedstrijd opnieuw plannen

 • Het is van groot belang dat de wedstrijd z.s.m. ingehaald wordt. De datum van de nieuwe wedstrijd dient in de periode tussen twee en vier weken na de oorspronkelijke speeldatum te liggen volgens de regels van de NeVoBo.
 • Het bepalen van een nieuwe datum en tijd gaat als volgt:
  • Je meldt dat de wedstrijd niet door kan gaan aan de Technische Commissie;
  • De Technische commissie informeert het wedstrijdsecretariaat;
  • Het wedstrijdsecretariaat meldt het voorstel voor de nieuwe speeldatum aan de aanvoerder;
  • Het wedstrijdsecretariaat zorgt voor het wijzigingsformulier van je tegenstander en verzorgt de verdere correspondentie;
  • Als de wedstrijd opnieuw door de NeVoBo is vastgesteld stelt het wedstrijdsecretariaat de Technische Commissie en de aanvoerder op de hoogte.