Onderstaand de gedragscode van Volleybalvereniging Voluit.


Respectvol:

 • Toon respect voor de tegenstanders, je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander.
 • Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert.
 • Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

Eerlijk en sportief:

 • Speel niet vals.
 • Gebruik geen verbaal of fysiek geweld.
 • Gebruik geen doping.
 • Doe niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals de eerste opslag.

Afspraken respecteren:

 • Kom op tijd.
 • Meld je (tijdig) af.
 • Luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • Lees de regelementen, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

Omgeving:

 • Maak niets stuk.
 • Respecteer ieders eigendommen.
 • Laat de kleedkamer netjes achter.
 • Ruim materialen op.
 • Gooi afval in afvalbakken.

Laat ieder in zijn waarde:

 • Pest niet.
 • Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen.
 • Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Discrimineer niet; maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.

Open:

 • Meld overtredingen van deze code bij het bestuur. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen of wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat.
 • Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.

Verantwoordelijk:

 • Drink na afloop van het sporten alcohol met mate en drink niet wanneer je met de auto bent.