Corona protocol vv Voluit in Sportcentrum Uitgeest

Let op:
Met ingang van 14.10.20 zal er geen training meer plaatsvinden en wordt het competitieseizoen stilgelegd. Dit n.a.v. de aanvullende Corona maatregelen.

Beste bezoekende verenigingen en officials,

Als vereniging maken wij gebruik van de zaal- en kantinefaciliteiten van Sportcentrum Uitgeest. Wegens COVID-19 vragen wij jullie alvorens de wedstrijden kennis te nemen van de geldende maatregelen en hiernaar te handelen. Op deze manier houden we het risico op besmetting zo klein mogelijk en kunnen we met plezier blijven volleyballen.

Algemene afspraken:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de wedstrijd klachten ontstaan.

Voorbereiding:

 • Vul thuis alvast jullie teamgegevens in het DWF systeem in.
 • Kom zo veel als mogelijk omgekleed naar de sporthal toe.
 • Kom niet te vroeg. Speel je de tweede ronde (21.30 uur) wacht dan met het betreden van de zaal tot het andere team het veld heeft verlaten.
 • Kom zonder publiek. Enkel spelers, coaches en scheidsrechters zullen worden toegelaten tot de zaal. Wanneer er toch publiek aanwezig is zal deze door de toezichthouder(s) worden verzocht de zaal te verlaten. Om het aantal aanwezigen in de zaal te beperken vragen wij u per team niet met meer dan 12 deelnemers te komen. Mocht u hier vragen over hebben kunt u contact zoeken met de Corona coördinator.

Betreden van de sportaccommodatie:

 • Maak bij aanvang gebruik van de desinfectiegel en lees de instructies.
 • Maak gebruik van de looproutes: kom de zaal binnen via de kleedkamerroute en verlaat de zaal via de deuren naar de kantine.
 • Ga zo snel mogelijk naar je eigen veld en verlaat deze direct na de wedstrijd.
 • Kleedruimtes, toilet- en douchevoorzieningen zijn toegankelijk op 1,5 meter afstand.
 • De sportaccommodatie maakt gebruik van een luchtafzuigsysteem welke voldoet aan het bouwbesluit.

Mocht je onverhoopt moeten afzeggen wegens Corona verschijnselen neem dan contact op met het Cor Duinmaijer van het Wedstrijdsecretariaat of Evelien Blijendaal & Marga Duinmaijer van de Technische Commissie, bereikbaar via: wedstrijdsecretariaat@vvvoluit.nl en TC@vvvoluit.nl

Bij vragen over het Corona protocol kunt u zich wenden tot de Corona coördinator: Susanne Koning, bereikbaar via: 06-28734253 en/of coordinator@vvvoluit.nl

We wensen iedereen een sportieve wedstrijd toe en vertrouwen op een ieders medewerking.

Bestuur vv Voluit.