Beste bezoekende verenigingen en officials,

Als vereniging maken wij gebruik van de zaal- en kantinefaciliteiten van Sportcentrum Uitgeest. Wegens COVID-19 vragen wij jullie alvorens de trainingen en wedstrijden kennis te nemen van de geldende maatregelen en hiernaar te handelen. Op deze manier houden we het risico op besmetting zo klein mogelijk en kunnen we met plezier blijven volleyballen.

Algemene afspraken:

  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de wedstrijd klachten ontstaan.

Update 22-08-2021

Ondanks dat we weer mogen sporten gelden er nog wel een aantal coronaregels zodat iedereen veilig en gezond kan sporten

  • Binnen de lijnen van het veld wordt de 1,5 meter losgelaten, buiten het veld geldt de 1,5 meter nog wel.
  • Let goed op de regels over bv looproutes en horeca gelegenheid die gelden in onze sporthal de Zien – lees hier de coronaregels sporthal de zien
  • Controleer vooraf de regels van de sporthal bij uitwedstrijden.
  • Wij vragen jullie zonder publiek te komen bij de wedstrijden of deze te beperken. In de zaal mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. Uiteraard als eerst bedoeld voor de sporters. Voor publiek geldt vaste zit- of standplaatsen op 1,5 meter afstand.
  • Publiek is verplicht voorafgaand aan een wedstrijd de gezondheidscheck te doen.

Klik hier voor de Gezondheidscheck

Mocht je onverhoopt moeten afzeggen wegens Corona verschijnselen neem dan contact op met het Cor Duinmaijer van het Wedstrijdsecretariaat of Evelien Blijendaal & Marga Duinmaijer van de Technische Commissie, bereikbaar via: wedstrijdsecretariaat@vvvoluit.nl en TC@vvvoluit.nl

Bij vragen over het Corona protocol kunt u zich wenden tot de Corona coördinator: Susanne Koning, bereikbaar via: 06-28734253 en/of coordinator@vvvoluit.nl

We wensen iedereen een sportieve wedstrijd toe en vertrouwen op een ieders medewerking.

Bestuur vv Voluit.