Pasjes geldContributieTotaal per lid
Senioren 18+65,50145,50208,00
Pupillen117,00
Recreanten118,00118,00
  • De bedragen van de pasjes worden jaarlijks vastgesteld door de NeVoBo (regio West).
  • De toetsdatum voor de leeftijd voor de indeling van de clubcontributie is gelijk aan de toetsdatum van de NeVoBo.

De betaling vindt plaats in twee termijnen. De gelden worden afgeschreven middels een machtiging in oktober en februari. Lidmaatschap geldt t/m 31 juli van elk kalenderjaar.

Opzegging dient voor 1 mei schriftelijk aan de ledenadministratie te worden doorgegeven.

Wanneer opzegging na 31 mei plaats vindt, word er 10,00 euro administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer de bondscontributie reeds is afgeschreven aan de NeVoBo, worden deze kosten eveneens doorbelast.